Ředidlo COLORLAK S6006, 0,7 l

Kód: 2462
Akce
Neohodnoceno
Značka: Colorlak
89 Kč –13 %
Ředidlo S6006 0,7 L Colorlak
89 Kč –13 % 77 Kč / ks 63,64 Kč bez DPH 110 Kč / 1 l
Skladem

Používá se k ředění syntetických případně olejových a fermežových nátěrových hmot.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Nebezpečí
Pokyny pro bezpečné zacházení a doplňující informace:
• H226 - Hořlavá kapalina a páry
• H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
• H315 - Dráždí kůži
• H319 - Způsobuje vážné podráždění očí
• H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest
• H373 - Může způsobit poškození centrálního nervového systému při prodloužené nebo opakované expozici
• H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
• H312+H332 - Zdraví škodlivý přio styku s kůži nebo při vdechování
• EUH 066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

Doplňkové parametry

Kategorie: Barvy univerzální
Obsah balení: 0,7 l